You Reality Prague

Technická oblast

1) Projekce a dosažení povolení k stavebním pracem

Naše společnost  s pomocí  partnerů z řad expertů v technicko-projektové oblasti poskytuje službu zaměření a vypracovávání projektů pro rekonstrukci nemovitostí a pomáhá s dosažením  povolení  ke stavebním pracem. Vzhledem k přítomnosti mnoha historických budov a zámků je nezbytné posoudit situaci technickými experty a znalci místního prostředí. Toto vše si vyžaduje potřebu opravdových profesionálů a expertů, se kterými již dlouho v České republice spolupracujeme. Naše společnost pomáhá při formulaci projektů a hledá pokaždé nejvhodnější řešení.


2) Vypracování technického stavu nemovitostí a odhad výměr nemovitostí

Naše společnost s pomocí našich partnerů z řad expertů v technicko-projektové oblasti poskytuje službu zaměření a vypracovávání projektů pro rekonstrukci nemovitostí a pomáhá s dosažením  povolení  ke stavebním pracím.
Dosažením stavebního povolení (pokud je nezbytné) je naše společnost schopna stanovit technický posudek stávajícího stavu a vykalkuluje pro naše klienty výměru ploch nemovitosti. Kromě toho sestavíme Business plán, který odráží výnos operací s danou nemovitostí.
3) Právní asistence při stavebních pracech a řízení práce

Dosažením stavebního povolení (pokud je nezbytné)je naše společnost schopna stanovit technický posudek stávajícího stavu a vykalkuluje pro naše klienty výměru ploch nemovitosti. Mimo to pomáháme s uzavíráním smluv stavebních prací (smlouvy o dílo)  a poskytujeme službu týkající se řízení stavebních prací během rekonstrukce.
4) Prohlášení vlastníka budovy, vklad práv na katastr nemovitostí, změna stavebního povolení / stavby před dokončením

Naše společnost s pomocí  partnerů z řad expertů v technicko-projektové oblasti poskytuje službu výměry a zpracování technické dokumentace pro prohlášení vlastníka budovy, vklad práv na katastr nemovitostí a změnu stavebního povolení/stavby před dokončením.
5) Znalecké posudky a poradenství

Naše společnost s pomocí  partnerů z řad expertů v technicko-projektové oblasti poskytuje službu vyměření čisté užitné plochy a hrubé plochy nemovitostí.
Umíme vytvořit Bussines plán po ekonomické stránce a po stránce výnosu možné rekonstrukce stavby / nemovitosti.
Vytváříme znalecké posudky na nemovitosti a poskytujeme poradenství týkající se možného prodeje.
6) Vypracování dokumentů pro získání financí od banky

Naše společnost pomáhá našim klientům v bankovní sféře a to především s vypracováním potřebných dokumentů pro získání financí do sféry nemovitostí.
Pomáháme vypracovat Bussines plán a všechny potřebné dokumenty požadované v bankách k získání financí pro danou nemovitost. 
 

Sdílej

Přejete si prodat či pronajmout?

Máte nemovitost nebo pozemek k prodeji či pronájmu?

Kontaktujte nás