You Reality Prague

Zásady ochrany osobních údajů Youreality Group

1) DRŽITEL A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ: YOUREALITY GROUP s.r.o. Bílkova 11 - 110 00 Praha 1 Česká republika
2) REFERENČNÍ STANDARDY: Evropské nařízení 679/2016
3) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Pro sestavení a údržbu systému ochrany osobních údajů v souladu s evropským nařízením 679/2016 a s ohledem na platné právní předpisy o ochraně soukromí shromažďujeme údaje od uživatele z vyplněných formulářů dostupných na internetových stránkách www.youreality.cz
4) SBĚR DAT: sběr dat prováděný společností YOUREALITY GROUP s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.youreality.cz se provádí vyplněním formuláře pro zadávání údajů, např.:
• Žádost o informace;
• Kontakt;
5) PODSTATA UDĚLOVÁNÍ DAT: dobrovolné uživatelem.
6) NÁSLEDEK ODMÍTNUTÍ: V případě, že účastník řízení odmítne způsob zpracovávání osobních dat, pak není možné pokračovat v žádosti o kontakt nebo o informace.
7) DIFÚZE / ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ: Informace slouží ke komunikaci s uživatelem.
8) PROFILOVÁNÍ: Není prováděno žádné profilování.
9) MLADŠÍ 16-TI LET: Služba je poskytována osobám starším 16-ti let.
10) DOBA, PO KTEROU JSOU ÚDAJE UCHOVÁVÁNY: na dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby ve všech případech až do odvolání uživatelem
11) PRÁVA ZÚČASTNĚNÉ STRANY: Zájemce má právo získat údaje o:
a) původu osobních údajů;
b) účelech a metodách zpracování;
c) logice použité v případě zpracování za pomoci elektronických přístrojů;
d) identifikačních údajích držitele a kontrolora;
e) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které se mohou o nich dozvědět.
Zájemce má právo získat:
a) aktualizace, opravy nebo, v případě zájmu, integraci dat;
b) možnost zrušení, přeměnu na anonymní formu či zablokování údajů, které byly zpracovány protiprávně, včetně údajů, jejichž retence je nezbytná pro účely, pro které byly shromažďovány nebo následně zpracovány;
c) potvrzení, že postupy uvedené v písmenech a) a b) byly brány na vědomí, a to i pokud jde o jejich obsah, těmi, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případů, kdy se takové plnění ukázalo jako nemožné, nebo zahrnuje použití prostředků, které jsou zjevně nepřiměřené k chráněnému právu.
Zájemce má právo vznést námitky, zcela nebo zčásti:
a) z legitimních důvodů, na zpracování osobních údajů, které se ho / jí týkají, i přesto, že jsou relevantní pro účel shromažďování;
b) ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamy nebo přímého prodeje materiálu nebo k provádění průzkumů trhu či obchodních sdělení.
12) PRÁVO NA ODVOLÁNÍ: Zájemce má právo odvolat svůj souhlas kdykoli. Odvolání souhlasu neovlivní legalitu zpracování na základě souhlasu daného před odvoláním.
13) právo podat stížnost: Zájemce má právo podat stížnost k dozorčímu orgánu.
14) zainteresované strany: Jednotlivci, právnické osoby, veřejné i soukromé organizace.
15) Data, kterých se GDPR týká: Osobní údaje, e-mailová adresa a telefonní číslo fyzických osob a veřejných a soukromých organizací.
16) Měření ochrany údajů: Serverový operační systém, kde se nacházejí webové aplikace a databáze, je nainstalován na cloud computing, hardwarové infrastruktuře poskytované společností Media Consulting která je schopna garantovat vysokou úroveň integrity, dostupnosti a důvěrnosti informací.
17) zaručuje OZNAMOVACÍ POVINNOST: NE
18) léčebné způsoby: Ošetření se provádí především pomocí IT nástrojů.
19) COOKIE INFORMACE: „Cookie“ je malý textový soubor, který je uložen na počítačích, tabletech, mobilních telefonech a na jakémkoli zařízení sloužícímu k procházení internetu, které může ukládat navigační informace pro statistické nebo funkční účely. Některé soubory cookie mohou být použity k rozpoznání uživatele, který si prohlíží konkrétní webové stránky, a usnadnit tím prohlížení a přizpůsobit obsah. Při prohlížení našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o provozu prohlížení a návštěvách stránek naší domény www.youreality.cz
S touto informací, získanou prostřednictvím cookies, bude zacházeno bezpečně.
Účelem používání cookies je upravit přístup na webové stránky, optimalizace navigace a provozu stránek, zlepšit naše služby a poskytovat obsah a / nebo reklamy týkající se preferencí uživatelů, analyzovat procházení návyky.
Níže je seznam nejčastějších prohlížečů, kde je přístup k nastavení pro správu cookies, včetně vymazání uživatelem:

  • Internet Explorer 8 a vyšší
    • Safari 2 nebo vyšší;
    • Opera 10.5 a vyšší;
    • Firefox 3.5 a výše;
    • Google Chrome 10 a vyšší
Prohlížeče rovněž stanoví, že „soukromý“ režimu prohlížení, aktivotáním cookies, které jsou vždy odstraněny po uzavření každé relace. Aktivace cookies je výslovně vyžádána při prvním vstupu.
20) oprávnění k souhlasu: Internet - udělen souhlas kliknutím na vlajky umístěné ve vstupním formuláři na zadání údajů
21) E-mail pro hlášení: info@youreality.cz
22) výkon práv zúčastněné strany: Pro uplatnění práva zúčastněné strany zejména s odkazem na předchozí techniky 11 a 12, komunikujte prostřednictvím e-mailu na YOUREALITY GROUP s.r.o. Bílkova 11 - 110 00 Praha 1 Česká republika

Sdílej

Přejete si prodat či pronajmout?

Máte nemovitost nebo pozemek k prodeji či pronájmu?

Kontaktujte nás